WEB SİTE KULLANICI SÖZLEŞMESİ

MADDE 1. SÖZLEŞMENİN KONUSU

 

1.1. İşbu Web site Kullanıcı Sözleşmesi; The Steve Group Bilişim Anonim Şirketi ile ............. alan adlı web siteye üye olan Kullanıcı arasında, Kullanıcı’nın web siteye üye olması nedeniyle elektronik ortamda Kullanıcı tarafından onaylanması anında düzenlenmiştir.

1.2. Kullanıcı; web sitesine üye olarak, Kullanıcı Sözleşmesi’nin tamamını okuduğunu, içeriğini bütünü ile anladığını ve tüm hükümlerini onayladığını kabul, beyan ve taahhüt etmektesiniz.

 

MADDE 2. TANIMLAR

 

2.1. Steve                               : The Steve Group Bilişim Anonim Şirketi'ni ifade eder.

2.2. Web Site                         : .................. alan adından ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından oluşan;                                             NFT oluşturma, alım, satım ve değişimi için gerekli hizmetlerisunan web                                                sitesini  ifade eder.

2.3. NFT                                : ERC-721 standardı, ERC-1155 standardı veya diğer benzer "değiştirilemez"                                          standardı ile uyumlu benzersiz tokeni ifade eder.

2.4. Kullanıcı                         : Web Sitesi'ne üye olan ve web sitesinde sunulan hizmetlerden, kaydı alınarak                                        işbu Kullanıcı Sözleşmesi'nin kabul edilmesi koşuluna bağlı olarak, işbu                                                  Kullanıcı Sözleşmesi'nde belirtilen koşullar dahilinde yararlanan kişileri ifade                                         eder.

2.5. Kullanıcı Sözleşmesi      : Steve  ve Kullanıcının hak ve yükümlülüklerini belirleyen işbu Kullanıcı                                               Sözleşmesini ifade eder.

2.6. Ürün/Hizmet                  : Steve tarafından web siteye eklenen her türlü ürün ve/veya hizmeti ifade eder. 2.7. Kripto Para                    : Dünyanın her yerine transfer edilebilen ve her yerde aynı değeri taşıyan, bir                                          banka ya da şirket tarafından kontrol edilemeyen, merkezi bir kontrol noktası                                          olmayan, blok zincir teknolojisine dayanan, fiyatının kimse tarafından                                                     belirlenmediği serbest piyasaya göre değiştiği dijital para birimini ifade eder.

2.8. Kripto Para Cüzdanı    : Web sitesi üzerinde işlem yapılabilen kripto adreslerini ve bu adreslerin                                                 şifrelerini tutan bilgisayar dosyasını ifade eder.

2.9. Taraf                               : Steve ve Kullanıcıyı ayrı ayrı ifade eder.

2.10. Taraflar                        : Steve ve Kullanıcıyı birlikte ifade eder.

 

MADDE 3. SÖZLEŞMENİN KAPSAMI ve AMACI

 

3.1. Kullanıcı Sözleşmesi’nin kapsamı; web sitesinde sunulan Ürün/Hizmetlerin belirlenmesi, bu Ürün/Hizmetlerden yararlanma şartlarının ve Tarafların karşılıklı hak ve yükümlülüklerinin tespit edilmesidir.

3.2. Kullanıcı Sözleşmesi ve ekleri; web sitesi içerisinde yer alan içeriklere, web site kullanımına, üyeliğe ve Ürün/Hizmetlere ilişkin olarak Steve tarafından yapılmış olan uyarı, yazı ve açıklamaları içermektedir.

3.3. Kullanıcı Sözleşmesi’nin hükümlerini kabul etmekle, web sitesi içinde yer alan, kullanıma, üyeliğe ve Ürün/Hizmetlere ilişkin olarak Steve tarafından açıklanan her türlü beyanı ve bu beyanlara uygun davranacağınızı da kabul etmiş olmaktasınız.

3.4. Steve Hizmetlerini Web Sitesi aracılığıyla kullanarak veya bunlara erişerek, buraya referans olarak dahil edilen tüm Hüküm ve Koşulları, KVKK Politikasını ve Çerez Politikasını okumuş, kabul etmiş, uygulamış ve bunlara bağlı kalmayı kabul etmiş sayılırsınız.

 

MADDE 4. KULLANICI HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

 

4.1. Web sitesi üzerinden üyelik açabilmek için en az 18 yaşını doldurmuş ve temyiz kudretine haiz olmak gerekmektedir. Bu şartı yerine getirmeyenler Kullanıcı sıfatını kazanamaz.

4.2. İşbu Kullanıcı Sözleşme konusu hizmetlerin ifası için işbu Kullanıcı Sözleşmesi’nin Kullanıcılar tarafından onaylanması  şarttır.

4.3. Kullanıcılar; Steve'in isim, unvan, açık adres, telefon ve diğer erişim bilgileri, satışa konu ürün/hizmetlerin temel nitelikleri, vergiler dahil satış fiyatı, ödeme şekli, ifa koşulları ve satışa konu ürün/hizmet ile ilgili tüm bilgiler konusu dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere ürün/hizmet ile ilgili her türlü bilgi sahibi olduğunu, bu bilgileri elektronik ortamda teyit ettiğini ve sonrasında ürün/hizmeti satın aldığını işbu Kullanıcı Sözleşmesi hükümlerince kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.4. Kullanıcı, üyelik prosedürlerini yerine getirirken, web sitesi hizmetlerinden faydalanırken ve web sitesindeki Ürün/Hizmetlerle ilgili herhangi bir işlemi yerine getirirken, Kullanıcı Sözleşmesi’nde yer alan tüm şartlara, web sitesinin ilgili yerlerinde belirtilen kurallara ve yürürlükteki tüm mevzuata uygun hareket edeceğini, yukarıda belirtilen tüm şart ve kuralları anladığını ve onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.5. Kullanıcılar, Web Sitesindeki (varsa) hesaplarıyla veya hizmetlere etkileşimde bulundukları blok zinciri hesapları veya adresleriyle ilgili tüm konulardan ve bunların tüm kullanımlarının bu koşullara tam olarak uymasını sağlamaktan sorumludur. Kullanıcılar, Web Sitesi için oturum açma bilgilerinin ve parolalarının (varsa) veya hizmetlere etkileşimde bulundukları ilgili blok zinciri hesaplarını veya adreslerini kontrol eden özel anahtarların gizliliğini korumaktan sorumludur.

4.4. Kullanıcılar Steve tarafından sunulan Hizmetlerden yararlanabilmek amacıyla kullandıkları sisteme erişim araçlarının (Kullanıcı ismi, şifre v.b.) güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması ve kullanılması durumlarıyla ilgili hususlar tamamen Kullanıcıların sorumluluğunda olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Kullanıcıların, sisteme giriş araçlarının güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, kullanılması gibi hususlardaki tüm ihmal ve kusurlarından dolayı Kullanıcıların ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlara istinaden Steve'in doğrudan veya dolaylı, herhangi bir sorumluluğu olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.5. Kullanıcı’lar, web sitesi dahilinde kendileri tarafından sağlanan bilgi ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu kabul, beyan ve taahhüt ederler. Steve; Kullanıcılar tarafından Steve ekibine, çalışanlarına iletilen veya web sitesi üzerinden kendileri tarafından yüklenen, değiştirilen veya sağlanan bilgi ve içeriklerin doğruluğunu araştırma, bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu olmadığı gibi, söz konusu bilgi ve içeriklerin yanlış veya hatalı olmasından dolayı ortaya çıkacak hiçbir zarardan da sorumlu olmayacağı taraflarca kabul, beyan ve taahhüt edilir.

4.6. Kullanıcı’lar, Steve'in yazılı onayı olmadan, Kullanıcı Sözleşmesi kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini, kısmen veya tamamen, herhangi bir üçüncü kişiye devredemezler.

4.7. Steve'in sunduğu ürün/hizmetlerden yararlananlar ve web sitesini kullananlar, yalnızca hukuka uygun amaçlarla web sitesi üzerinde işlem yapabilirler. Kullanıcıların, web sitesi dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine aittir. Her Kullanıcı, Steve ve/veya başka bir üçüncü şahsın haklarına veya malvarlığına saldırı teşkil edecek şekilde, web sitesi dahilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video kliplerini, dosyaları, veritabanlarını, iletişim bilgileri, unvanları, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini, gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla Steve ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Steve, Kullanıcıların işbu Kullanıcı Sözleşmesi hükümlerine ve/veya hukuka aykırı olarak web sitesi üzerinde gerçekleştirdikleri faaliyetler nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan doğrudan ve/veya dolaylı olarak, hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

4.8. Kullanıcılar da dahil olmak üzere üçüncü kişiler tarafından web sitesinde sağlanan hizmetlerden ve yayınlanan içeriklerden dolayı Steve'in, Steve çalışanlarının veya yöneticilerinin sorumluluğu bulunmamaktadır. Herhangi bir üçüncü kişi tarafından sağlanan ve yayınlanan bilgilerin, içeriklerin, görsel ve işitsel imgelerin doğruluğu ve hukuka uygunluğunun taahhüdü, bütünüyle bu eylemleri gerçekleştiren kişilerin sorumluluğundadır. Steve, Kullanıcılar da dahil olmak üzere üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerin ve içeriklerin güvenliğini, doğruluğunu ve hukuka uygunluğunu taahhüt ve garanti etmemektedir.

4.9. Kullanıcılar, işbu Kullanıcı Sözleşmesi’nin web sitesinin mobil ortam dahil faaliyet gösterdiği her türlü mecrada geçerli olacağını kabul, beyan ve taahhüt ederler.

4.10.  Kullanıcılar, her türlü bilgilendirme ve tanıtım mesajlarının mobil ortam dahil web sitesinin faaliyet gösterdiği her mecrada Steve tarafından gönderilmesine onay verdiklerini kabul, beyan ve taahhüt ederler.

4.12. Kullanıcılar; ödemeleri web sitesinde sunulan yöntem ile gerçekleştirmeyi kabul eder.

4.13. Kullanıcı, Kişisel Verilerin Korunması Aydınlatma Metni'nde yer alan hükümler ile birlikte yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince veya diğer Kullanıcılar ile üçüncü şahısların haklarının ihlal edildiğinin iddia edilmesi durumlarında, Steve'in Kullanıcılara ait gizli/özel/ticari bilgileri gerek resmi makamlara ve gerekse mevzuat uyarınca hak sahibi kişilere açıklamaya yetkili olacağını ve bu sebeple Steve'den her ne nam altında olursa olsun tazminat talep edilemeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. 

 

MADDE 5. YASAK KULLANIMLAR ve SONUÇLARI

 

5.1. Bunlarla sınırlı olmamak üzere yasak kullanım şekilleri aşağıdaki gibidir:

5.1.a. Steve'i, Web Sitesini veya Web Sitesinin herhangi bir üyesini, herhangi bir sahte kimliği taklit etmek veya varsaymak da dahil olmak üzere, dolandırmak veya başka bir şekilde maddi olarak yanlış yönlendirmek için herhangi bir cihaz, şema veya hile kullanmak;

5.1.b. Steve, Web Sitesi veya Web Sitesinin herhangi bir üyesi üzerinde dolandırıcılık veya aldatma niteliğinde herhangi bir eylem, uygulama veya iş akışında bulunmak;

5.1.c. Web sitenin kullanımında tersine mühendislik yapmak ya da bunların kaynak kodunu bulmak veya elde etmek amacına yönelik herhangi bir başka işlemde bulunmak

5.1.d. İşbu Sözleşmenin herhangi bir geçerli hükmünü veya herhangi bir hizmeti veya herhangi bir ilgili NFT'nin veya Koleksiyon Öğesinin kullanımını yöneten diğer herhangi bir hizmet şartını, gizlilik politikasını, ticaret politikasını veya başka bir sözleşmeyi ihlal etmek, ihlal etmek veya bunlara uymamak;

5.1.e. Herhangi bir şekilde Steve'e, Web Sitesine veya Web Sitesinin herhangi bir üyesine yönelik herhangi bir hackleme veya saldırıda bulunma veya bunlara yardım etme veya bunlara katılma girişiminde bulunma veya bunlara yardım etme veya virüsler, Truva atları, solucanlar, saatli bombalar, iptal robotları, bozuk dosyalar veya başka birinin bilgisayarının veya mülkünün çalışmasına zarar verebilecek veya hizmetlere müdahale edebilecek diğer benzer yazılım veya programlar içeren dosyalar yüklemek;

5.1.f. Fikri mülkiyet yasaları (telif hakkı veya ticari marka yasaları dahil) veya gizlilik veya tanıtım hakları tarafından korunan yazılım veya diğer materyaller, ilgili Kullanıcının haklarına sahip olmadan veya gerekli tüm onayları almadan telif hakkı, ticari marka, patent, ticari sır veya diğer fikri mülkiyet veya diğer mülkiyet haklarını ihlal eden veya bu şekilde ihlal eden herhangi bir NFT oluşturmak, satın almak, satmak veya kullanmak veya resim, fotoğraf içeren dosyaları yüklemek veya başka bir şekilde kullanıma sunmak

5.1.g. geçerli yasaları, kuralları veya düzenlemeleri ihlal etmek;

5.1.h. başkalarının yasal haklarını (gizlilik ve tanıtım hakları gibi) karalamak, kötüye kullanmak, taciz etmek, takip etmek, tehdit etmek veya başka bir şekilde ihlal etmek;

5.1.i. herhangi bir saygısız, müstehcen, pornografik uygunsuz veya yasa dışı içerik, resim, konu, isim, materyal veya bilgiyi yayınlamak, postalamak, dağıtmak veya yaymak;

5.1.j. Bir tahsilat Öğesinde sahte, yanıltıcı veya yapay bir faaliyet görünümü yaratmak veya buna neden olmak

5.2. Yukarıda belirtilen kullanımlar kapsamlı bir liste değildir. Kullanıcı, herhangi bir üçüncü şahsın, yukarıda belirtilen veya benzer kullanımlardan herhangi birini taahhüt etmek için herhangi bir Teklifi kullanmasına izin vermeyeceğini veya teşvik etmeyeceğini kabul eder. Kullanıcı ayrıca, bir Kullanıcının bu Koşullardan herhangi birini ihlal etmesi veya ihlal etmekle suçlanması durumunda Steve'i derhal bilgilendirmeyi kabul eder. Bu gibi durumlarda, Steve aşağıdakileri yapma hakkını saklı tutar, ancak aşağıdakileri yapmakla yükümlü değildir:

5.2.a. Bu Koşulların ihlal edilip edilmediğini belirlemek veya geçerli herhangi bir yasaya, yasal sürece veya uygun resmi taleplere uymak için Kullanıcı hesaplarını incelemek,

5.2.b. Dolandırıcılık, güvenlik veya teknik sorunları tespit etmek, önlemek,

5.2.c. İlgili Kullanıcı'ya uyarı yollamak ve ihlali düzeltmesini istemek,

5.2.d. Web sitesine erişimin belirli bölümlerini reddetmek, devre dışı bırakmak veya kısıtlamak;

5.2.e. Web sitesine eklediğiniz içerik veya verileri silmek;

5.2.f. Web sitesine erişimi tamamen yasaklamak;

5.2.g. İlgili Kullanıcı hesabını herhangi bir sorumluluk olmaksızın tamamen silmek

5.2.h. Bu Şartları ihlal eden kullanıcılara karşı yasal işlem başlatmak (kolluk yetkililerine yapılan bildirimler dahil)

5.3. Herhangi bir kişinin hesabının veya erişiminin engellenmesi veya bu Madde kapsamında yasaklanması durumunda, Steve'in yazılı onayı olmadıkça bu kişinin Web Sitesi üzerinde başka bir hesap oluşturması veya kullanması veya bunlara erişim araması yasaktır.

 

MADDE 6. STEVE HAK ve YÜKÜMLÜLÜKLERİ

 

6.1. Steve, web sitesinde yer alan herhangi bir içeriğin kalitesi, kaynağı veya mülkiyeti konusunda hiçbir beyanda bulunmamakta veya garanti vermemektedir. Steve;  içerikteki veya içerikle ilgili herhangi bir hata, yanlış beyan veya eksiklikten veya içeriğin kullanılabilirliğinden sorumlu olmayacaktır. Steve; içeriğin satın alınmasından, satın alınamamasından veya kullanımından kaynaklanan herhangi bir kayıp veya hasardan sorumlu olmayacaktır.

6.2. Steve; web sitesinde sunulan ürün/hizmetleri ve içerikleri her zaman, üçüncü kişilerin erişimine kapatabilme ve silme hakkını saklı tutmaktadır. Steve, bu hakkını, hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir. Kullanıcılar, Steve'in talep ettiği değişiklik ve/veya düzeltmeleri hızla yerine getirmek zorundadırlar. Steve tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme taleplerinin Kullanıcılar tarafından zamanında yerine getirilmemesi sebebiyle doğan veya doğabilecek zararlar, hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen Kullanıcılara aittir.

6.3. Web sitesinde sağlanan hizmetler ve yer alan NFT'ler ile ilgili olarak Kullanıcı’lar arasında ortaya çıkan uyuşmazlıklarda, arabulucu veya hakem sıfatlarıyla görev almaz.

6.4. Kullanıcılar ve Steve hukuken bağımsız taraflardır. Aralarında ortaklık, temsilcilik veya işçi-işveren ilişkisi yoktur. Kullanıcı Sözleşmesi’nin onaylanması ve uygulanması sonucunda, ortaklık, temsilcilik veya işçi-işveren ilişkisi doğmaz.

6.5. Steve, marka ve fikri hakkı dahil fakat bunlarla sınırlı olmaksızın her türlü fikri ve sınai mülkiyet haklarının ihlal edildiği iddiasında olan kişilerin yasal merciiler ile hak ihlalini ispatlaması halinde,  Ürünlerin/Hizmetlerin listemelerini kaldırma ve gerektiğinde Kullanıcılar’ın da üyeliklerini askıya alma ve iptal etme hakkını saklı tutar.

6.6. Steve; KVK Aydınlatma Metni hükümleri saklı kalmak kaydıyla Kullanıcı bilgilerini açıklamaksızın raporlar düzenleyebilir veya ilgili bilgileri veya raporları kendisi kullanabilir veya bu rapor/istatistikleri iş ortakları ile üçüncü kişilerle bedelli veya bedelsiz paylaşabilir.

6.7. Steve, web sitesinde sunulan üyelik modellerine ilişkin olarak web sitesinde yer verilen bilgilerin doğruluğu ve hizmetin belirtilen niteliklere uygun olmasından kendisinin sorumlu olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.8. Steve, Kullanıcıların yorum, değerlendirme, puanlama, onaylama gibi unsurları web sitesine ekleyebilir. Yüksek puan ve değerlendirme alan ürün hizmetleri web sitesinde ön plana çıkarabilir. Steve gerekli gördüğü takdirde  yorum ve değerlendirmeleri web sitesinden kaldırabilir ya da değiştirebilir.

6.9. Web sitesi vasıtasıyla yayınlanan; fikir, tavsiye, açıklama, inceleme, reklam, teklif veya diğer bilgi ya da içerikler yayınlayan Kullanıcıya aittir. Bahsi geçen içerikten tamamen söz konusu Kullanıcılar sorumludur. Steve; web sitesi üzerindeki herhangi bir yorumun doğruluğunu, bütünlüğünü veya faydasını garanti etmez veya web sitesi üzerinde gösterilen, herhangi üçüncü kişi tarafından verilmiş fikir, tavsiye, yorum veya açıklamanın doğruluğunu veya güvenilirliğini kabul, tasdik veya sorumluluğunu almayı kabul etmez.

6.10. Steve; web sitesinde sunulan ürün/hizmet özellikleri ve  fiyatlarını dönemsel olarak değiştirmek, yenilemek hakkını saklı tutar.

6.11. Steve, ileride doğabilecek teknik değişiklikler ve mevzuat değişiklikleri nedeniyle işbu Kullanıcı Sözleşmesi'ni değiştirme ya da düzenleme hakkına sahiptir. Yenilenmiş sözleşme web sitesinde güncellendiği andan itibaren geçerli olacak ve web sitesi kullanımı yenilenmiş Kullanıcı Sözleşme maddelerine göre düzenlenecekir.

6.12. Web sitesi Steve kontrolü altında olmayan başka internet sitelerine bağlantı veya referens içerebilir. Steve; bu sitelerin içerikleri veya içerdikleri bağlantılardan sorumlu değildir.

6.13. Steve; Kullanıcılara bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla yeni hizmet veya projeler veya haberleri e-posta veya push bildirim yolu ile haberdar etme hakkına sahiptir. Kullanıcıların söz konusu bildirimleri almak istememeleri halinde (...................) adresine yazılı bildirimde bulunmaları gerekmektedir.

6.14. Steve; web sitede teknik düzenlemeler yapmak amacıyla sistemin çalışmasını geçici süre askıya alma hakkına sahiptir.

6.15. Web sitesi, bir platform olarak en güvenilir alt yapıları kullanmaktadır. Ancak sistemlerine yapılacak olan saldırılar neticesinde bilgilerinin kötü niyetli kişilerin eline geçmesi halinde doğabilecek sonuçlardan dolayı Steve herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

6.16. Steve, GİB tarafından getirilen mevzuata uygun olarak e fatura ve e- arşiv fatura uygulamalarını kullanmaktadır. E- fatura kullanmayan Kullanıcı’lara e fatura ya da e-arşiv fatura PDF olarak elektronik posta aracılığıyla iletilecektir.

6.17. Steve kendi verdiği hizmetin ifasından sonra hizmet tutarı kadar Kullanıcı’ya fatura kesmekle yükümlüdür. Steve, web sitesinin dışında gerçekleşen alışveriş için fiş, fatura düzenlemekle yükümlü değildir.

6.18. Steve; web sitesinin tamamını veya bir kısmını ücretli veya ücretsiz yapma hakkını saklı tutar. Hizmetlerin ücretlendirme ve komisyon politikası satın alınan veya sunulan hizmetlerin sayısı, yoğunluğu ve niceliğine göre zaman zaman değişiklik gösterebilir.

 

MADDE 7. ÖDEME

 

7.1. İçeriklerin oluşturulması, satın alınması, satılması veya devredilmesi, Steve'in takdirine bağlı olarak zaman zaman belirlenen ücretlere, komisyonlara, telif ücretlerine ve diğer ücretlere ("Ücretler") tabi olabilir. Bu Koşulların ilk yayınlandığı tarihte Ücretler şunları içerir: (a) Steve tarafından belirlenen ve Steve'e ödenecek hizmet ücretleri; (b) NFT'lerin ikincil satışlarına ilişkin, bu NFT yaratıcıları tarafından oluşturulan ve bu kişilere ödenecek komisyonlar; ve (c) “gaz” (Kullanıcı işlemlerinin madenciliği için dikkate alınarak, Kullanıcıların bağımsız cüzdan uygulamaları aracılığıyla AVAX'ta Avalanche madencilerine ödenen ücretler).

7.2. Hizmet ücretleri, Steve'in takdirine bağlı olarak zaman zaman değiştirilebilir. Komisyonlar, NFT  yaratıcısının takdirine bağlı olarak belirlenir ve %0 ile %100 arasında değişebilir.
7.3. Ücretler yalnızca Steve'in takdirine bağlı olarak belirlenen şekilde ödenebilir.
7.4. Tüm içerik ve hizmet bedelleri kesin olup Steve'in (hizmet ücretleri ve kendi kontrolündeki diğer ücretler için) veya ilgili üçüncü tarafların takdiri dışında, ilgili tüm Ücretler iade edilemez.

 

MADDE 8. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI ve GİZLİLİK

 

8.1. Steve, kişisel verilerin gizliliği, bütünlüğü ve güvenliği için gerekli tüm teknik ve idari her türlü tedbiri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir. Web site üyeliği ile hizmet almakta olan gerçek kişilerin kişisel verilerinin işlenmesi ile ilgili detaylar işbu sözleşmenin ayrılmaz parçası ve eki olan Kullanıcı Sözleşmesi KVK Aydınlatma Metni  ve eklerinde yer almaktadır.

8.2. Steve; Kullanıcılara ait kişisel verileri ilgili yasal düzenlemelerde, yetkili kurum kararlarında, Kullanıcı Sözleşmesi’nde ve Kullanıcı Sözleşmesi KVK Aydınlatma Metni ve eklerinde aksine müsade edilen durumlar haricinde, üçüncü kişi ve kurumlara kullandırılmaz.

8.3. Taraflar; birbirleri hakkında işbu Sözleşmesinin ifası dolayısıyla öğrendikleri, bu Sözleşme’nin imzalanmasından önce bilinen, işbu  Sözleşmesi sırasında herhangi bir gizlilik yükümlülüğü ihlal etmeksizin üçüncü kişilerden öğrenilen bilgiler veya kamuya açık bilgiler hariç, Taraflar arasında gizli olduğu bildirilsin ya da bildirilmesin tüm bilgileri, Gizli Bilgi veya ticari sır olarak kabul etmeyi ve bu bilgileri, yasal zorunluluklar hariç birbirlerinin yazılı izni olmadan, üçüncü kişilere ya da şirketlere vermemeyi, açıklamamayı, kamuya duyurmamayı veya bu şekilde sonuçlanacak davranışlardan kaçınmayı kabul, beyan ve taahhüt eder.

8.4. İşbu Sözleşme sona erse dahi, gizlilik yükümlülükleri süresiz olarak yürürlükte kalmaya devam edecek olup, Taraflar kendisi ve/veya üçüncü bir kişinin menfaat temini amacıyla olsun ya da olmasın bu bilgileri kullanmayacaklarını, üçüncü kişilerle paylaşmayacaklarını ve ifşa etmeyeceklerini, yasal zorunluluklar kapsamında kanuni mercilerle paylaşım yapılmadan önce birbirlerini konu ve içerik hakkında bilgilendirmeyi kabul, beyan ve taahhüt ederler. Taraflar ayrıca bu hususlarda tüm çalışanlarını ve çalışacağı üçüncü kişileri uyaracaklarını ve bu yönde tüm önlemleri alacaklarını, çalışanlarının ve çalıştığı üçüncü kişilerin işbu madde kapsamına aykırı hareketleri nedeniyle meydana gelecek her türlü zarardan ihlal eden ile birlikte müteselsilen ve müştereken sorumlu olacaklarını kabul ve taahhüt eder.

 

MADDE 9. DİĞER HÜKÜMLER

 

9.1. Fikri Mülkiyet Hakları

9.1.1. Steve'in (alan adı, tasarım,logo, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) kullandığı tüm materyaller (Steve’un telif haklarına tabi çalışmalar), iş metodu, iş modeli de dahil olmak üzere Steve’a ait olarak ve/veya steve tarafından üçüncü bir kişiden alınan lisans hakkı altında kullanılmaktadır. Kullanıcılar, Steve Hizmetlerini, Steve bilgilerini ve Steve’in telif haklarına tabi çalışmalarını yeniden satamaz, paylaşamaz, dağıtamaz, sergileyemez, çoğaltamaz, bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz veya hazırlayamaz, veya başkasının Steve’in Hizmetlerine erişmesine veya kullanmasına izin veremez; aksi takdirde, lisans verenler de dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın, üçüncü kişilerin uğradıkları zararlardan dolayı Steve’den talep edilen tazminat miktarını ve mahkeme masrafları ve avukatlık ücreti de dahil ancak bununla sınırlı olmamak üzere diğer her türlü yükümlülükleri karşılamakla sorumlu olacaklardır.

9.1.2. Web sitesinin kendisi, web sitesinde verilen Hizmetleri, web site bilgileri, web site telif haklarına tabi çalışmalar, web site ticari markaları, web site ticari görünümü veya platform vasıtasıyla sahip olduğu her tür maddi ve fikri mülkiyet hakları da dahil tüm malvarlığı, ayni ve şahsi hakları, ticari bilgi ve know-how’a yönelik tüm hakları saklıdır.

9.2. Sözleşme Değişiklikleri.

Steve, tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak, işbu Kullanıcı Sözleşmesi ve eklerini, uygun göreceği herhangi bir zamanda değiştirebilir.

9.3. Mücbir Sebepler.

9.3.1. Steve; web sitesinin hizmetlerinin ifa edilmesini engelleyen mücbir sebeplerden kaynaklanan taahhütlere aykırılıklardan dolayı sorumlu olmayacaktır. Mücbir sebepler nedeniyle ortaya çıkabilecek ürün/hizmet kesintileriyle ya da teknik sorunların neden olduğu durumlarla ve bu durumların neden olduğu kayıplarla ilgili olarak Kullanıcı; Steve’den hiçbir şekilde maddi ve manevi talepte bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

9.3.2. Mücbir sebepten etkilenen Taraf, işbu mücbir sebebini diğer tarafa derhal bildirecek ve bu sebebi ortadan kaldırmak ve işbu sözleşmeden doğan yükümlülüklerini yerine getirmek için elinden gelen tüm gayreti gösterecektir. Taraflar bu sebebin etkilerini ortadan kaldırmak, adil ve makul alternatif düzenlemeler konusunda anlaşmak amacıyla iyi niyetli olarak uzlaşmaya çalışacaklardır.

9.3.3. Mücbir sebep halinde yükümlülüklerini yerine getirmede gecikecek veya yerine getiremeyecek taraf durumu derhal gerekçeleri ile birlikte diğer tarafa bildirecektir. Mücbir sebep ortadan kalkar kalkmaz Sözleşme’ye konu yükümlülüklerin yerine getirilmesine devam edilecektir. Mücbir sebep süresince Kullanıcı'nın herhangi bir ödeme yükümlülüğü ve Steve'in de herhangi bir ifa yükümlülüğü söz konusu olmayacaktır. Mücbir sebebin 30 (otuz) günden fazla sürmesi halinde ise Steve işbu Sözleşme’yi herhangi bir yükümlülüğü olmaksızın feshedebilecektir.

9.3.4. Steve mücbir sebebin devamı süresince; bu yönde bir yükümlülüğü bulunmamakla birlikte Kullanıcı Sözleşmesi konusu hizmetleri veya süreçte ortaya çıkabilecek diğer ihtiyaçlarını başka suretle teminde serbesttir. Bu durumda Steve, varsa kendisine peşin olarak ödenmiş olan bedelin/bedellerin, hizmetin alınmamış/alınamayacak olan bölümüne tekabül eden tutarını, herhangi bir defi veya itiraz ileri sürmeksizin ve hüküm alınmasına veya yasal yollara başvurulmasına gerek olmaksızın ilk talebinde Kullanıcı'ya ödeme yöntemi ne ise o şekilde iade etmeyi/ etmekle yükümlü olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

9.3.5. “Mücbir sebep” terimi, doğal afet, isyan, savaş, terör, grev, değişen mevzuat hükümleri, el koyma, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi, ekonomik kriz ve kötü hava koşulları da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği ve ürün/hizmetin ifasını tamamen engelleyen kaçınılamayacak olaylar olarak yorumlanacaktır.

9.4. Feragat .

Taraflardan birinin işbu Kullanıcı Sözleşme’den doğan bir hak, yetki veya imtiyazı kullanmaması ya da kullanmakta gecikmesi bu hak, yetki veya imtiyazdan feragat ettiği anlamına gelmeyecektir Ayrıca; bir hak, yetki veya imtiyazın tek başına ya da kısmen kullanılması onun daha sonra kullanılmasını ya da başka bir hak, yetki veya imtiyazın kullanılmasını da engellemez.

9.5. Bildirimler ve Delil Sözleşmesi.

İşbu Kullanıcı Sözleşme tahtında Taraflar arasında yapılacak her türlü yazışma, Kanunda sayılan zorunlu haller dışında, e-posta aracılığıyla yapılacaktır. Taraflar işbu Kullanıcı Sözleşmesinden doğabilecek uyuşmazlıklarda Steve ile yaptığı e-posta yazışmalarının, Steve'in ticari defter ve kayıtlarının ve websitesi sistemlerinde saklanan verilerin 6100 Sayılı HMK’nın 193. Maddesi gereği kesin delil kabul edeceğini beyan, kabul ve taahhüt ederler.

9.6. Sözleşmenin İhlali ve Feshi

Kullanıcıların işbu Kullanıcı Sözleşme hükümlerine aykırı davranması sonucunda Steve veya üçüncü kişilerin uğrayacağı her türlü zarardan zarara sebebiyet veren Kullanıcı sorumludur. Steve; işbu Kullanıcı Sözleşmesinin ihlal eidldiğini tespit ettiği takdirde işbu Kullanıcı Sözleşmesinden doğan haklarına halel gelmeksizin işbu kullanıcı Sözleşmesini tek taraflı olarak derhal feshetme hakkına sahiptir.

9.7. Bilgilerin Saklanması.

Web sitesinde kayıtlı kullanıcı bilgileri, teklifleri, yorum/değerlendirmeleri vb. bilgi ve kayıtlar en az üç (3) yıl boyunca saklanır.

9.8. Yürürlük.

İşbu Kullanıcı Sözleşmesi web sitesinde kullanılmaya devam edildiği ve Kullanıcılara Steve tarafından yeni bir sözleşme sunulmadığı sürece yürürlükte kalacaktır.

9.9. Uyuşmazlıkların Çözümü

9.9.1.İşbu Sözleşmede hüküm bulunmayan ve/veya düzenlenmeyen hususlarda varsa ilgili mevzuat hükümleri, ilgili mevzuatta hüküm bulunmayan hallerde genel hükümler uygulanır.

9.9.2. İşbu Sözleşmeden dolayı ihtilaflar ile ilgili ihtilaflarda  her yıl Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından ilan edilen değere kadar Alıcı’nın yerleşim yerindeki ürünü satın aldığı veya ikametgâhının bulunduğu yerdeki İl veya İlçe Tüketici Sorunları Hakem Heyetleri, söz konusu değerin üzerindeki ihtilaflarda ise İstanbul (Çağlayan) Tüketici Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

 

İşbu Kullanıcı Sözleşmesi Kullanıcı tarafından web sitesi üzerinden yapılan kayıt tarihi itibariyle Taraflar arasında yürürlüğe girmiştir.

 

 

KULLANICI

THE STEVE GROUP BİLİŞİM A.Ş.